Política de privacitat

 

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”) l’informem que:

 

  • El responsable del tractament de les seves dades és l’Associació Barcelona Medical Agenci (en endavant “BMA”), amb CIF G66205204, i domicili a Barcelona, carrer Muntaner 231,4-1a. Pot contactar amb el Responsable a través de info@barcelonainternationalhospitals.com, i les vostres dades seran tractades amb l’única i exclusiva finalitat de gestionar la petició que realitze a través de la WEB.
  • Únicament tractarem les dades que es recullen en el formulari de consulta, necessàries per gestionar la seva petició (nom i cognom, e-mail, telèfon, la informació del missatge enviat).
  • Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, sempre que no se’ns hagi sol·licitat la seva supressió. Així com mentre siguin necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
  • Només si et subscrius a la nostra newsletter, guardarem les teves dades a Mailchimp per a la gestió i enviament de la mateixa. Pots consultar la seva política de privadesa aquí
  • Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir a través del correu electrònicinfo@barcelonainternationalhospitals.com. Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació de BMA que consideri que vulnera els seus drets.

 

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades; en cas contrari, l’entitat podrà fer responsable al usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar; en cas contrari, el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altre finalitat diferent a la establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.

 

 

Rep les ultimes noticies

T'informarem puntualment de les darreres noticies del sector healthcare a Barcelona

You have Successfully Subscribed!