Big data i salut

 

Barcelona és, des de fa temps, una ciutat oberta a la transformació digital. Transformació, de la qual l’eina principal és el Big Data, entès com a generació i anàlisi massiva de dades per tal de predir i/o prevenir comportaments i tendències, entre d’altres.

El Big data es pot aplicar a qualsevol sector, i el de la salut és el més destacat pels seus innombrables beneficis. A l’àmbit sanitari, la informació a estudiar s’extreu de:

 • Registres dels centres mèdics: nombre de pacients atesos, horaris de funcionament, recursos utilitzats, patologies tractades, etc.
 • Històries clíniques electròniques
 • Proves diagnòstiques per imatge
 • Dispositius de telemedicina
 • Aparells i dispositius electrònics com els rellotges intel·ligents (tecnologia wearable)
 • Mostres biològiques preservades en bancs, com ara cèl·lules, teixits o òrgans.
 • Investigació mèdica
 • Referències epidemiològiques, nutricionals i genòmiques.

Els beneficis del Big Data a la salut

Com ja hem comentat, la generació i l’anàlisi massiva de dades és per a la salut una font d’informació valuosa que permet:

 

 • Analitzar les diferents dades per fer pronòstics sobre l’afluència de pacients i l’evolució assistencial als centres mèdics. I amb això, poder ajustar la política de recursos humans, la gestió de torns del personal o la compra de materials.

 • Observar possibles canvis en els hàbits alimentaris, l’activitat física i les addiccions, entre d’altres. Per això, detectar de manera precoç futures malalties.

 

 • Desenvolupar, per part de l’administració, polítiques preventives. I pel que fa als centres mèdics, adaptar l’atenció mèdica i la pràctica clínica a les necessitats reals dels pacients.

 

 • Prevenir la propagació de malalties infeccioses

 

 • Comprendre millor els mecanismes i efectes dels medicaments ja desenvolupats i també crear-ne de nous.

 • Reduir despeses a l’àmbit sanitari

Medicina 4P

Gràcies al Big Data i a la intel·ligència artificial s’està donant forma a una nova medicina fonamentada en 4 pilars que són:

Prevenció.

L’increment de l’esperança de vida porta la comunitat mèdica a plantejar-se un canvi de paradigma. La medicina ja no se centra només en la curació, sinó en l’anticipació per evitar qualsevol risc.

Pretendre més qualitat de vida comporta revisions periòdiques i hàbits de vida més saludables. Per això, és essencial la tecnologia wearable, aparells i dispositius electrònics que recol·lecten dades sobre les funcions vitals dels pacients, permetent així avançar-se a qualsevol alteració.

Predicció.

Segons el diccionari predir significa Anunciar per revelació, coneixement fundat, intuïció o conjectura quelcom que ha de succeir. La medicina només pot predir sobre la base de coneixement fundat. És per això que la medicina diagnòstica és tan rellevant, ja que mitjançant l’observació de l’interior del nostre cos es poden cercar i trobar indicis sobre qualsevol afecció mèdica.

Així mateix, la medicina diagnòstica juntament amb els avenços de la medicina molecular, permeten, actualment, estimar si el pacient pot arribar a desenvolupar algun tipus de malaltia en el futur, prenent mesures preventives fins i tot abans que es donin els símptomes.

Participació.

El pacient deixa de ser un ésser passiu per convertir-se en un individu actiu partícip de la cura de la seva pròpia salut.

La medicina entén ara la importància d’empoderar el pacient i situar-lo al centre de la presa de decisions relacionades amb la seva salut. És per això que, ara com ara, mitjançant l’ús d’aplicacions d’atenció mèdica relacionades amb la salut en línia, els pacients poden emmagatzemar, recuperar, administrar i compartir les dades de salut.

Personalització.

Per aconseguir individualitzar, tant l’atenció mèdica com els tractaments, d’acord amb les necessitats i l’estil de vida de cada pacient és imprescindible comptar amb una detallada història clínica electrònica (HCE) del Pacient perquè el personal mèdic pugui prendre decisions concretes i ajustades a cada cas en particular.

Barcelona International Hospitals (BIH)

amb la Medicina 4P

La prevenció, predicció, participació i personalització són els eixos sobre els quals giren els set hospitals que conformen el BIH. Per a tots ells, la Medicina 4P guia les seves estratègies presents i futures. És per això que:

 • Aposten per la compartició de coneixement, tant entre els set centres hospitalaris que la formen com amb altres hospitals nacionals i internacionals. Una mostra d’això és el Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Universitari Dexeus, que, des de principis de 2019, utilitza la intel·ligència artificial en el diagnòstic precoç de càncer de pulmó, essent el primer hospital d’Espanya, i aporta les dades resultants a més de 300 hospitals de tot el món.

   

 • Creen plataformes digitals mitjançant les quals disseminar la informació i també recopilar-la. Exemples del que hem dit, la plataforma digital DORYOS creada pel Grup QuirónSalud per tal de difondre coneixement de metges per a metges. O el Servei d’informació integral de la Discapacitat d’Origen Neurològic (SiiDON), iniciativa de l’Institut Guttmann i que ofereix contingut informatiu contrastat i útil a totes les persones interessades en el món de la discapacitat d’origen neurològic.

 

 • Modernitzen les instal·lacions i els equips mèdics i incorporen l’última tecnologia. Vegeu la nova Unitat Avançada de Diàlisi de la Fundació Puigvert , on gràcies al Big Data i la IA, es podran crear models predictius sobre l’evolució dels pacients.

   

 • Desenvolupen i participen en projectes basats en el Big Data per tal d’avançar en el canvi organitzatiu i assistencial per assolir una medicina més proactiva, col·laborativa i personalitzada. Projectes com l’Hospital Líquid 4.0 (HL4.0) , liderat per Hospital Sant Joan de Déu-Barcelona Children’s Hospital, gràcies al qual es van impulsar altres iniciatives com el centre de control d’última generació CORTEX. Aquest projecte està focalitzat en optimitzar el flux de pacients i monitoritzar o anticipar esdeveniments adversos per a pacients amb cardiopaties congènites amb algoritmes d’intel·ligència artificial al centre CORTEX-eCARE. Així mateix, disposen de centres de suport al diagnòstic avançat com el Centre d’Imatge Computacional Pediàtrica o la Unitat de Planificació 3D .

 

 • Reforçar la investigació sobre la intel·ligència artificial per tal d’empoderar el pacient mitjançant solucions digitals. Un exemple d’això és el projecte AICCELERATE , format per 16 organitzacions europees de 8 països, i l’objectiu del qual és demostrar l’escalabilitat de les solucions d’IA proporcionades per Smart Hospital Care Pathway Engine per a diferents tipus d’usos d’atenció mèdica.

 

 • Organitzen esdeveniments centrats al Big data, com el Hackathon (trobada de programadors focalitzat en el desenvolupament col·laboratiu de programari) dut a terme per barnaclínic+. Grup Hospital Clínic amb el propòsit de desenvolupar un algorisme capaç de predir la supervivència dels pacients amb melanoma.

Per a més informació sobre Barcelona International Hospitals i la nostra manera d’entendre la medicina i la salut. Contacta!

Per què Barcelona International Hospitals?

Descobriu els nostres centres

A Barcelona International Hospitals trobareu els hospitals més prestigiosos de la ciutat de Barcelona.

Envieu-nos un correu amb els vostres dubtes i consultes fent clic al botó.

Rep les ultimes noticies

T'informarem puntualment de les darreres noticies del sector healthcare a Barcelona

You have Successfully Subscribed!