Avís legal

A l’efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa l’usuari que el titular del lloc web és l’ASOCIACIÓN BARCELONA MEDICAL AGENCY (en endavant, BMA), amb domicili social a Barcelona (08021), c/Muntaner 231, 4-1A; amb núm. de NIF G66205204; i amb adreça electrònica info@barcelonamedicalagency.com. Els estatuts s’inscriuen a la Secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. BMA actua al mercat amb la marca i el domini “Barcelona International Hospitals”.

 

Ús i serveis de la pàgina web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, i queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest lloc web.

L’usuari podrà triar en quin idioma (català, espanyol o anglès) vol accedir als continguts del lloc web, així com la gestió de tots els serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en el lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquest avís legal.

BMA podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquest web, en qualsevol moment i sense previ avís.

Contingut

Aquest lloc web té com a finalitat facilitar el coneixement de les activitats i serveis que realitza BMA i les entitats associades. BMA es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web.

La informació continguda en aquest web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquest web té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic. BMA, per tant, no assumirà cap responsabilitat sobre l’ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

BMA és titular (o els seus llicenciants, en cas que n’hi hagi) dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web. En qualsevol cas, BMA disposa de l’autorització corresponent per donar l’ús que cregui convenient als continguts facilitats pels seus socis.

Queda terminantment prohibida la reproducció, llevat de per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació de tots o part dels continguts d’aquest lloc web, així com el seu disseny. Aquests actes d’explotació només es podran fer mitjançant l’autorització expressa de BMA i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de BMA d’aquests drets de propietat intel·lectual.

Queda terminantment prohibit fer, sense el previ consentiment de BMA, cap manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, BMA no assumirà cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

Limitació de la responsabilitat

BMA no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen. En conseqüència, BMA i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que hi hagi interrupcions de servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui origen en causes que escapen del control de BMA o els proveïdors, o provinguin d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. BMA tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no s’han de considerar infal·libles, i en el seu cas s’hauran de contrastar amb altres fonts, abans d’adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Totes les opinions, mesures o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus que adopti l’usuari, seran pel seu compte i risc exclusiu.

BMA no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, BMA no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant enllaços marcs publicitaris.

Llei i jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre l’usuari i BMA relatives a la interpretació, compliment i validesa d’aquest Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, allò que no hi estigui previst, d’acord amb la legislació espanyola, i les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de BMA.

 

Rep les ultimes noticies

T'informarem puntualment de les darreres noticies del sector healthcare a Barcelona

You have Successfully Subscribed!